Get Adobe Flash player

Јавне набавке

 


 

Број јавне набавке МВ-У-3/18

Услуге стручног и конзерваторског надзора по партијама, над радовима на реконструкцији и рестаурацији кружних кула Земунске тврђаве.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Број јавне набавке ОП-Р-1/18

Радови на реконструкцији и рестаурацији Земунске тврђаве у Београду, обликована по партијама

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења КД 1

Измена Конкурсне документације 1

 


 

19.10.2018.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-2/18

Организација превоза за туристичке излете

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора07.09.2018.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-1/18

Услуга закупа озвучења

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору